HAKKIMIZDA

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı internet sayfasına hoş geldiniz.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı 21.07.2010 tarihinde üniversitemiz ile birlikte kurulmuştur. Genç ve dinamik bir üniversitede olmanın avantajlarıyla birçok akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlerde ön planda olan Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doku Tiplendirme Laboratuvarının sorumluluğunu da yürütmektedir. Transplantasyon immünolojisi ve immünogenetik başlıca çalışma alanımızı oluşturmaktadır. Doku tipleme alanında iki farklı kurs düzenleyerek sahip olduğumuz deneyimleri meslektaşlarımızla paylaşmış bulunmaktayız. Ayrıca otoimmün hastalıklar başta olmak üzere multidisipliner projelerimizde bulunmaktadır

Yapılanmasına devam eden yeni bir Üniversitede bugüne kadar yedi yüksek lisans öğrencimizi mezun etmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Öğrencilerimizden ikisinin tezleri SCI Endeksli dergilerde yayınlanırken üçü de Ulakbim tarafından taranan dergilerde yayınlanmıştır.

Birincil amacımız Ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş insan gücüne katkıda bulunmaktır. Bu amaçla eğitim programlarımızı çağın gerektirdiği şekilde güncelleyerek donanımlı, doğru bilgiye ulaşabilen, alanındaki bilgileri kavrayan ve yorumlayabilen iletişim becerileri yüksek mezunlar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Anabilim Dalı Faaliyet Raporu  

Üniversite ve Sağlık Bakanlığı EAH İşbirliği; Değişim ve Gelişme (2012-2015) ►

Menüyü Kapat