Lisansüstü Eğitim

Tıbbi Biyoloji ve Genetik yüksek lisans ve doktora programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Öğrenim süresi yüksek lisans için en az iki senedir. İlk sene iki yarıyıl boyunca alınması zorunlu olan dersler ve seçmeli dersler ile 60 AKTS tamamlanır, ikinci sene ise tez çalışması gerçekleştirilir. Doktora için, dört yarıyıl süresince alınan dersler ile en az 120 AKTS’nin tamamlanmasını takiben yeterlilik sınavına girilir, bu sınav sonrasında tez önerisi sunularak deneysel çalışmalara başlanır. Ders dönemi içinde öğrenciler aynı zamanda laboratuvar teknikleri ile de tanışarak pratik eğitimlerini ilerletirler. Lisansüstü öğrenciler, tam zamanlı olarak programlarına devam ederler. Her hafta makale saati ve araştırma sonuçlarının tartışıldığı değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Yüksek lisans eğitiminin ikinci yarıyılında en az bir seminer verilmektedir. Programlara ait ders kataloglarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Kataloğu

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doktora Programı Ders Kataloğu

 

Menüyü Kapat